O mnie


Radca Prawny Anna Haak-Trzuskawska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji – kierunku prawo oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych – kierunku pedagogika ogólna – specjalność resocjalizacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2013 roku zdała egzamin zawodowy i uzyskała wpis na listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Od 2010 roku jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka publikacji naukowych.

Zobacz publikacje
Kancelaria


Kancelaria Radcy Prawnego Anny Haak-Trzuskawskiej zapewnia indywidualne, profesjonalne i rzetelne podejście do Klienta oraz zachowanie najwyższej staranności w prowadzonych przez nią sprawach. Kancelaria ponadto gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług.

Radca Prawny Anna Haak-Trzuskawska zapewnia stały kontakt z Klientem, a działalność prowadzonej przez nią Kancelarii opera się na zasadzie etyki zawodowej.

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Haak-Trzuskawskiej zapewnia kompleksową obsługę zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Oferuje stałą obsługę prawną świadczoną w formie:

 • udzielania informacji i porad prawnych,
 • sporządzania informacji, opinii oraz ekspertyz prawnych,
 • opracowywania i opiniowania projektów umów,
 • interpretacji dotyczących treści przepisów prawa,
 • zastępstwa prawnego i procesowego m.in. przed sądami i organami egzekucyjnymi,
 • dochodzenia odszkodowań i windykacji należności,
 • udziału w negocjacjach

Rodzaje spraw

Kancelaria świadczy usługi w szczególności w następującym zakresie:

Prawo rodzinnePrawo cywilnePrawo spadkowePrawo upadłościowe i naprawczePrawo pracyPrawo gospodarcze i handlowePrawo medycznePrawo administracyjne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego m.in.:

 • o ustalenie nieistnienia małżeństwa,
 • o zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
 • o unieważnienie małżeństwa,
 • o rozwód,
 • o separację,
 • o dokonanie podziału majątku wspólnego,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • o ustalenie, zaprzeczenie macierzyństwa,
 • o ustalenie, zaprzeczenia ojcostwa,
 • o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • o alimenty,
 • dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • o przysposobienie,
 • z zakresu opieki,
 • z zakresu kurateli,
 • o wyrażenie zgody na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka,
 • o wyrażenie zgody na zmianę imienia, nazwiska dziecka,
 • o określenie miejsca zamieszkania dziecka.

Publikacje


Moje publikacje naukowe:

1. Anna Haak - Trzuskawska, Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo. Wybrane zagadnienia materialnoprawne, "Prawo i Medycyna" 2011, nr 3, s. 97-108.

2. Anna Haak - Trzuskawska, Przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie lub upośledzonej umysłowo. Wybrane zagadnienia procesowe, "Prawo i Medycyna" 2011, nr 4, s. 80-93.

3. Anna Haak - Trzuskawska, Nazwisko dziecka przysposobionego - wybrane zagadnienia, "Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2011, nr 652, Studia Administracyjne nr 3, s. 85-107.

4. Henryk Haak, Anna Haak - Trzuskawska, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 145-184, Toruń 2012.

5. Henryk Haak, Anna Haak – Trzuskawska, Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą cd, Warszawa 2014.Kontakt


Kancelaria Radcy Prawnego Anna Haak-Trzuskawska

zobacz mapę dojazdusiedziba kancelarii:
os. Piastowskie 53/34,
61-154 Poznań

zobacz mapę dojazdufilia kancelarii w Pleszewie:
ul. Drobnika 1,
63-300 Pleszew

tel. + 48 692 691 125

e-mail: kancelaria@haak-trzuskawska.pl

facebook.com/kancelaria.a.haak.trzuskawska

REGON: 302522236
NIP: 782-248-98-93


Wyślij do nas wiadomość przy pomocy wygodnego formularza kontaktowego!

Wysyłanie...
Imię i nazwisko:

Adres e-mail:

Wysyłanie...
Temat zapytania: